Diakoni


Diakoni – tjeneste, kirkens sociale omsorgsarbejde og engagementDiakonien er en af folkekirkens fire hovedopgaver, og dens afsæt er forkyndelsen og det kristne menneskesyn, som understreger alle menneskers grundlæggende værd. I diakonien udføres troen, håbet og kærligheden i konkrete handlinger for medmennesket. 


En væsentlig del af folkekirkens diakonale engagement varetages af de frivillige diakonale organisationer. De fleste af disse organisationer er medlem af Dansk Diakoniråd, hvis formål er at fremme diakonien i folkekirken. De diakonale organisationer arbejder med diakonal og social indsats for børn, unge, voksne og ældre i Danmark og internationalt  f.eks. gennem:


 • Væresteder, familiecentre, natcaféer og -varmestuer og herberg for hjemløse
 • Hospiceomsorg for døende, ældreomsorg, plejehjem og bofællesskaber for psykisk syge
 • Rådgivning, krisehjælp, terapeutisk hjælp og sjælesorg, oplysningsarbejde, telefonkontakt.
 • Netværksarbejde, besøgstjeneste og genbrugsbutikker.
 • Ungdomsklubber og efterskoler.
 • Uddannelse til diakon, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, socialpædagog.
 • International diakoni i form af nødhjælp og udviklingsarbejde i den tredje verden


Blandt de største frie folkekirkelige organisationer på dette område er:


 • Kirkens Korshær
 • KFUM’s Sociale Arbejde
 • Danske Diakonhjem
 • Blå Kors
 • Den Danske Diakonissestiftelse
 • Menighedernes Daginstitutioner
 • Samvirkende Menighedsplejer
 • Diakonhøjskolen
 • Folkekirkens Nødhjælp


De diakonale organisationer har mere end 10.000 ansatte og omsætter årligt for mange hundrede millioner kroner. Arbejdet finansieres dels af indsamlede midler, dels af offentlige tilskud og driftsoverenskomster etc.  De diakonale organisationer har endvidere mange tusinde frivillige medarbejdere, der på vidt forskellig vis hjælper til med det diakonale omsorgsarbejde.


De diakonale organisationer samarbejder på en lang række områder med lokale folkekirker og er således med til at give kirken krop. De seneste år er samarbejdet intensiveret i takt med, at interessen for det diakonale arbejde er steget. Således har stort set alle folkekirkelige stifter i dag diakonale stiftsudvalg med repræsentation fra såvel kirke som frivillige organisationer.