Hvad vi gør

OM FKOFFKOF - netværks- og samarbejdsorgan for frie folkekirkelige organisationerHvad laver frie folkekirkelige organisationer?


Folkekirken har defineret sin mission som det at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Dette gøres gennem arbejdsformerne gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. De frie folkekirkelige organisationer bidrager især til kirkelivet på de tre sidste områder. 
Herunder uddybes de forskellige arbejdsområder i organisationerne:

Undervisning – trosoplæring, børne- og ungdomsarbejde

Diakoni – tjeneste, kirkens sociale omsorgsarbejde og engagement

Mission – forkyndelse, kirkeudvikling, dialog og kommunikation

Medlemstal af de frie folkekirkelige organisationer