Mission


Mission – forkyndelse, kirkeudvikling, dialog og kommunikation


Evangeliet må gives videre fra generation til generation, hvis kirken skal leve videre. I de frie kirkelige organisationer er der en lang tradition for kristendomsformidling til alle aldersgrupper i Danmark også til nydanskere samt for dialog om troen.

 

En række personer og grupper har været igangsættere, når det gælder nye former for kommunikation af kristendom. Ud af dette, er der vokset mange andre initiativer på det diakonale område f.eks. store institutioner som Diakonissestiftelsen og på det undervisningsmæssige område f.eks. skoler. Noget af dette arbejde er sket i samarbejde med folkekirkemenigheder, mens andet har fungeret som et supplement til folkekirkens arbejde. De folkekirkelige missionsselskaber har gennem årene varetaget en meget stor del af folkekirkens mellemkirkelige arbejde især i Afrika og Asien. De har bidraget til etablering af lutherske kirker i disse områder og gennem kirkerne, har de bidraget til den sociale udvikling af lande i den tredje verden.

 

Blandt de frie folkekirkelige organisationer på dette område kan nævnes


  • Kirkefondet - fokuserer på udvikling af menigheder i Folkekirken
  • Danmarks Kirkelige Mediecenter - hjælper sogne med at udvikle deres kommunikation
  • Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark - arbejder med forkyndelse og undervisning for børn, unge og voksne
  • Bibelselskabet - er engageret i at formidle bibelens indhold til alle aldersgrupper gennem alle slags medier
  • Danmission - samarbejder med kirker i den tredje verden om forkyndelse og udvikling, og er bl.a. engageret i dialog med muslimer både i Danmark og Mellemøsten
  • Danske Sømands og Udlandskirker - arbejder med kirkelig betjening af danskere udlandet.


De ca. 30 landsorganisationer, som arbejder på dette område, engagerer ca. 35.000 frivillige og har tilsammen en omsætning på ca. 300 mio. kr., hvoraf de ca. 250 millioner er indsamlede midler.